Aanpak in de praktijk


Ontwikkeling van een System Portal voor (offshore) Windfarms

De ontwikkeling van een “standaard” Windturbine System Portal kan grote aantrekkingskracht uitoefenen op bedrijven, die met behulp van deze standaard, een Through-Life Exploitatie- en Onderhoudsysteem willen ontwikkelen en implementeren. Deze bedrijven kunnen uiteenlopen van gespecialiseerde softwareontwikkelaars met zeer veel kennis van de windturbine industrie tot en met bedrijven die aan toestandsafhankelijk onderhoud (o.a. op basis van machine diagnoses) doen.

Moderne instandhoudingconcepten zijn de basis voor Through-Life Asset Management Control, ondersteund door web based computerapplicaties. Om deze redenen heeft ATO NH voorgesteld om op basis van de aanwezige kennis en praktijkervaring, een generieke System Portal te ontwikkelen wat als webapplicatie, via het Internet, beschikbaar gesteld zal worden aan actoren binnen de offshore windindustrie.

De Windturbine System Portal wordt als kant en klare webapplicatie aangeboden. De gebruiker, hoeft alleen de bedrijfsspecifieke gegevens te verzorgen en de Windturbine System Portal zorgt voor de rest, zoals de rekenmodellen en het bijhouden van het LCM-model. Via een generiek stappenplan wordt; de acquisitie, de instandhouding en later het uitfaseren gestructureerd en afgestemd op de vereiste materiele gereedheid en dat tegen minimale kosten.

Voor veel bedrijven zal het ‘customizen’ van de generieke Windturbine System Portal een interessante optie zijn, waarmee het zijn eigen 'look en feel' aan de schermen kan geven. Dit kan relatief eenvoudig worden gerealiseerd omdat het model, vanuit een centrale webserver, als ASP (Application Service Provider) wordt geleverd en daardoor de kosten gedeeld worden met alle deelnemende bedrijven. Tevens vraagt deze aanpak een minimale inspanning aan systeembeheer op locatie.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre